ข่าวสำหรับนักเรียน

12 กุมภาพันธ์ 2015

ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ B-net ปีการศึกษา 2557

สนามสอบโรงเรียนสูงเม่นชินู […]
12 กุมภาพันธ์ 2015

การทดสอบ B-NET ปีการศึกษา 2557

เนื้อหาและจำนวนข้อ ของวิชา […]