ทำเนียบผู้บริหาร

 • ปี 2500 – 2507

  พระอินจันทร์ สีเหลือง

 • ปี 2513 - 2540

  พระราชปริยัตยาภรณ์

 • ปี 2541 - 2544

  พระครูวิมลกิตติสุนทร

 • ปี 2544 - 2546

  พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ

 • ปี 2546 - 2550

  พระมหาวรพงษ์ ยสชาโต

 • ปี 2550 - 2558

  พระครูวิมลกิจจาภรณ์

 • ปี 2558 - ปัจจุบัน

  พระครูวิจิตรสรคุณ