โครงการอบรมการพัฒนาเว็ปไซต์ พศจ.แพร่

โลโก้ตราโรงเรียน
12 กุมภาพันธ์ 2015
บรรยายการการสอบปลายภาค ม.3 ม.6
9 มีนาคม 2015

โครงการอบรมการพัฒนาเว็ปไซต์ พศจ.แพร่

วันที่  ๒๔–๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ จัดอบรมโครงการพัฒนาเว็ปไซต์ของสำนักงาน  โดยมี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ แก่บุคลากรของสำนักงาน  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา  วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่  ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก พระราชเขมากร ผู้จัดการโรงเรียน  และ พระวิมลกิจจาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา

Jpeg Jpeg Jpeg Jpeg Jpeg Jpeg Jpeg Jpeg Jpeg Jpeg

ภาพ / ข่าว / เผยแพร่ : เรวัต  ทองดีวงษ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

ที่มา: http://pre.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=764:2015-02-24-05-21-06&catid=41:2008-10-29-14-40-50&Itemid=75