กิจกรรมจิตสาธารณะ พุทธศาสตร์ yc เราเข้าใจคุณ ณ วัดแม่หีด อ.ลอง จ.แพร่

บรรยายการการสอบปลายภาค ม.3 ม.6
9 มีนาคม 2015
รุ่นพี่รุ่นน้องร่วมใจ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
12 มีนาคม 2015

กิจกรรมจิตสาธารณะ พุทธศาสตร์ yc เราเข้าใจคุณ ณ วัดแม่หีด อ.ลอง จ.แพร่

กิจกรรมจิตสาธารณะ พุทธศาสตร์ yc เราเข้าใจคุณ พา นักเรียนไปทำกิจกรรมจากสถานีเด่นชัย เมื่อถึงสถานีผาคัน ทำกิจกรรม ณ วัดแม่หีด อ.ลอง จ.แพร่