ถวายมุทิตาจิตแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

ประกาศอนุโมทนาบุญ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถุงย่าม
19 สิงหาคม 2016
ต้อนรับคณะ พศจ.อ่างทอง ศึกษาดูงานฯ
14 กันยายน 2016

ถวายมุทิตาจิตแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ สามเณรนักเรียน โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ขอถวายมุทิตาจิต

ท่านพระมหานพณัช เขามานนฺโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

พระมหารัชกร คุณสํวโร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณฯ

ในโอกาสที่ มหาเถรสมาคม มีมติ ให้แต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่ และ เข้ารับพระบัญชาผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร