ต้อนรับคณะ พศจ.อ่างทอง ศึกษาดูงานฯ

พระราชเขมากร ผศ.ดร.จจ.แพร่ ,รองอธิการบดี มจร.วข.แพร่ และผู้จัดการโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยาแพร่ ต้อนรับคณะ พศจ.อ่างทอง นำโดยนายสมศักดิ์ วงศ์คำ ผอ. พศจ.อ่างทอง ได้มาศึกษาดูงานด้านการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ณ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐ น.