พิธีเจริญพระพุทธมนต์และบายศรีสู่ขวัญ ท่าน อ.พม.ธีรยุทธ ฐิตวิริโยและ อ.สกาวรัตน์ มงคล

ต้อนรับคณะ พศจ.อ่างทอง ศึกษาดูงานฯ
14 กันยายน 2016
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จัดปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
15 ธันวาคม 2016

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และบายศรีสู่ขวัญ ท่าน อ.พม.ธีรยุทธ ฐิตวิริโยและ อ.สกาวรัตน์ มงคล

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ก่อตั้งโดยพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (หลวงปู่สุจี) พ.ศ.2500 ถือเป็นครอบครัวหนึ่ง ที่มีความรักกันดุจญาติมิตร วันนี้ ท่านอาจารย์ พระมหาธีรยุทธ ฐิตวิริโย ได้ลาเพื่อไปปฏิบัติศาสนกิจที่บ้านเกิด และ อาจารย์สกาวรัตน์ มงคล ได้ลาออก เพื่อพักผ่อน ดูแลหลาน อาจารย์วรชิต ขอดแก้ว ได้ลาออกเพื่อไปปฏิบัติงานที่บ้าน ทางโรงเรียนโดยพระเดชพระคุณพระราชเขมากร,ผศ.ดร. ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ได้มอบหมายให้ ท่านพระครูวิจิตรสรคุณ ผอ.เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบายศรีสู่ขวัญ แก่ท่าน อ.พม.ธีรยุทธ ฐิตวิริโย จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.สกาวรัตน์ มงคล ครูสอนประจำ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา  มานานกว่า 21 ปี  ให้ ท่านทั้ง 3 เพื่อความเป็นศิริมงคล ตอบแทนน้ำใจ คิดถึงความดี ที่เสียสละทำงานเพื่อโรงเรียนมาโดยตลอด (อ.วรชิต ติดงานมาไม่ได้)

รูปภาพ FB : Phrakroo Tee & พระครูปัญญาจินดาวัฒน์ วัดพนมขวัญ จังหวัดแพร่ & G Jirayutt Senagur