โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จัดปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และบายศรีสู่ขวัญ ท่าน อ.พม.ธีรยุทธ ฐิตวิริโยและ อ.สกาวรัตน์ มงคล
7 ตุลาคม 2016
พิธีสืบชะตา บายศรีทูลขวัญ งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
8 มีนาคม 2017

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จัดปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ในวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่ ได้จัดปฏิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในนามคณะผู้บริหาร ครู สามเณรนักเรียน ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณพระราชเขมากร จจ.แพร่ พระเดชพระคุณพระโกศัยเจติยารักษ์ รจจ.แพร่ หลวงพ่อพระครูพิบูลพัฒนโกศล จอ.เมืองแพร่ หลวงพ่อพระครูวิมลปัญญารัตน์ หลวงพ่อพระมหาบุญชิต อติธมฺโม รจอ.เมืองแพร่ และ หลวงพ่อ เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ทุกรูปที่ ถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ตลอดโครงการ ตลอดถึงญาติโยม ผู้ใจบุญทุกท่าน ขออนุโมทนาบุญ มา ณ โอกาสนี้ด้วย