งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม. 3 ม. 6 และมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น มอบประกาศเกียรติคุณ

พิธีสืบชะตา บายศรีทูลขวัญ งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
8 มีนาคม 2017
ต้อนรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
11 กรกฎาคม 2017

งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม. 3 ม. 6 และมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น มอบประกาศเกียรติคุณ

งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม. 3 ม. 6 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา มอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น มอบประกาศเกียรติคุณ แก่ ท่านเจ้าอาวาส และผู้อุปถัมภ์ โรงเรียน แม่ครัวอาสา โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชเขมากร,ผศ.ดร. เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ผู้จัดการโรงเรียน เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ขอแสดงความยินดี กับลูกศิษย์ ม.3 ม.6 ทุกรูป