พิธีสืบชะตา บายศรีทูลขวัญ งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จัดปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
15 ธันวาคม 2016
งานปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม. 3 ม. 6 และมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น มอบประกาศเกียรติคุณ
9 มีนาคม 2017

พิธีสืบชะตา บายศรีทูลขวัญ งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

วันนี้ (8 มีนาคม 2560) เวลา 09.00 น. โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จัดพิธีสืบชะตา บายศรีทูลขวัญ งานปัจฉิมนิเทศ สามเณรนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี พระเดชพระคุณพระโกศัยเจติยารักษ์ ประธานกรรมการสถานศึกษา รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ เป็นประธานในพิธี อาจารย์พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ วัดโศภนาลัย เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตา อาจารย์พระครูภาวนาเจติยานุกิจ ผจล. วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นผู้ทูลขวัญ ขอกราบขอบพระคุณทุกรูปมา ณโอกาสนี้ด้วย