ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล

คณะแพทย์ พยาบาล อสม. โรงพยาบาลแพร่ ศูนย์ร่องซ้อ ตรวจสุขภาพ
12 กรกฎาคม 2017

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล

" สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ " ขอเชิญศรัทธาสาธุชนผู้มีบุญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ พระภิกษุ - สามเณร นักเรียนโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จำนวนกว่า #300 รูป
สามารถร่วมบุญเนื่องในวันเกิด หรือวันสำคัญพิเศษและบุคคลที่ท่านรัก หรือทำบุญอุทิศหาญาติผู้ล่วงลับ เพื่ออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร ผู้มีพระคุณทั้งหลาย   ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร นักเรียนโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืืองวรวิหาร จำนวนกว่า #300 รูป #ทุกวันตลอดทั้งปี โดยทางโรงเรียนเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้ทางเด็กนักเรียนทุกภาคของประเทศมาบวชเรียน เพื่อศึกษาวิชาทางโลก ทางธรรมและบาลี สืบทอดอายุพระศาสนา ซึ่งเมื่อมีนักเรียนสามเณรมากขึ้นทางวัดจึงไม่มีงบประมาณที่จะจ่ายค่าภัตตาหาร จึงขอบอกบุญกับญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญในครั้งนี้   #สามารถร่วมบุญได้ดังนี้ ถวายภัตตาหารเพล #วันจันทร์_ศุกร์ 3000 บาท ถวายภัตตาหารเพล #วันเสาร์_อาทิตย์ 2000 บาท หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา #การจองเป็นเจ้าภาพ 1. กำหนดวันที่จะจองเป็นเจ้าภาพ และรายการที่จะจองเป็นเจ้าภาพ เช่น ต้องการเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล หรือจองในวันเกิด วันพิเศษและ วันสำคัญ ของท่าน และคนที่ท่านรัก และผู้มีพระคุณทั้งหลาย 2. ติดต่อผ่านทาง Facebook โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ผ่าน Inbox https://www.facebook.com/messages/t/buddhakosai ได้ทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อได้ที่ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โทร 054-511722 หรือ สำนักงานผู้อำนวยการ โทร 0966971616 4. ศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่โรงเรียน หรือหากไม่สะดวก สามารถร่วมทำบุญโดยการโอนผ่านธนาคารได้ที่ บัญชี : กองทุนภัตตาหารเพลนักเรียน เลขที่บุญชี : 506-0-71149-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ อานิสงส์ของการถวายภัตตาหาร ผู้ถวายภัตตาหาร เมื่อทราบถึงหน้าที่ของพระภิกษุสามเณร คุณธรรมของพระภิกษุสามเณร เหตุผลในการถวายภัตตาหาร หลักการถวายภัตตาหาร ความบริสุทธิ์ของภัตตาหาร และ เจตนาของผู้ถวาย ตามที่กล่าวมาแล้วนั้น การถวายภัตตาหารจึงจะได้ผลานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่หาประมาณมิได้ ผลของการถวายภัตตาหารที่ให้ผลในปัจจุบัน 4 ประการ ตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสแก่เสนาบดี ชื่อ สีหะ ในปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า 1.ผู้ถวายทานย่อมเป็นที่เคารพนับถือของคนดีทั้งหลาย 2.คนดีย่อมพอใจที่จะคบหาสมาคมด้วย 3.ย่อมได้รับการสรรเสริญจากคนดีว่า เป็นผู้มีความเสียสละปราศจากความตระหนี่ 4.จะเข้าไปสู่ที่ประชุมหรือชุมชนใดๆก็ไม่ประหม่า หวาดกลัว เป็นคนกล้าหาญดุจราชสีห์ อีกอย่างหนึ่ง บุคคลที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลทำบุญให้ทานเป็นประจำ ย่อมได้รับความสุข ความเจริญในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ เมื่อจากโลกนี้ไปแล้ว ย่อมมีจิตใจผ่องใส ไปเกิดในภพใหม่ ชาติใหม่ ก็ย่อมจะมีแต่ความสุข ความเจริญ หรือไปเกิดในภพในภูมิใดๆก็จะไม่ประสบความยากจนเข็ญใจไร้ทรัพย์อัปปัญญา จะมีแต่ความมั่งคั่งสมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติประกอบด้วยอิฏฐผล 6 ประการ คือ 1.ความเป็นผู้มีผิวพรรณดี 2.ความเป็นผู้มีเสียงไพเราะน่าฟัง 3.ความเป็นผู้มีทรวดทรงสมส่วน 4.ความเป็นผู้มีรูปสวยกล่าวคือสรีระทั้งสิ้นงาม 5.ความเป็นใหญ่โดยความเป็นอธิบดี 6.เป็นผู้มีบริวารมาก รวมความว่าการถวายภัตตาหารนั้นได้อานิสงส์คือบุญ และบุญให้ผลก็คือความสุขทั้งในชาตินี้และชาติหน้า