ข้อมูลติดต่อ

เปิดทำการเรียนการสอนทุกวัน วันจันทร์ - ศุกร์ 8:00 น. - 16:30 น.

หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ที่อยู่

เลขที่ 16 ถนนเจริญเมือง ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โทร. 054 511 722