เวลาเปิดทำการ

  • 08.00 น. - 16.00 น.

History of our school


โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา เดิมชื่อว่า “ โรงเรียนธรรมราชวิทยา” เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2500 โดยมีพระภัทรสารมุนี (สุจี กตสาโร) เป็นเจ้าของ พระครูวิชิตวินัยการ เป็นผู้จัดการ พระอินจันทร์ สีเหลือง เป็นครูใหญ่ จัดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี

นำเอาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจัดการศึกษา ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. หยุดวันพระ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์


อ่านต่อ
327

จำนวนนักเรียน


27

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ประจำ


6

ครูพิเศษ


12

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่


2

ฝึกประสบการณ์


ปฏิทินกิจกรรมข่าวสารล่าสุดจาก Facebook Fanpage

2 วัน ที่ผ่านมา

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา

แจ้งจากฝ่ายวิชาการ
ขออนุญาตแจ้งเรื่องปรับเปลี่ยนกำหนดการการสอบ ของ ม.3 และ ม.6 เพิ่มเติม เป็นวันพุธที่ 4-5-6 มีนาคม 2563
เพราะต้องส่งเกรด GPA 6 เทอม ภาคในวัน 15 มีนาคม ให้สำนักงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมกลุ่มที่ 6 ส่งต้นสังกัดต่อไป
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

ดูบน Facebook

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา

สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สรุปผลอย่างเป็นทางการแล้ว โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา สามารถสร้างสถิติเป็นอันดับ ๔ ร่วมของประเทศได้เช่นกัน
จากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ๒๕ โรงเรียนทั่วประเทศ
นับว่าเป็นปีทองของพุทธโกศัยวิทยาที่ก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง
ขอกราบขอบพระคุณ/และเจริญพรขอบคุณทุกกำลังใจ ที่ทุ่มเท เสียสละ ยืนอยู่เคียงข้างกันแก้ไขปัญหาต่างตลอดเส้นทางสายนี้มาครับ /เจริญพร
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

ดูบน Facebook