เวลาเปิดทำการ

  • 08.00 น. - 16.00 น.

สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก

13-16 พฤศจิกายน 2562

History of our school


โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา เดิมชื่อว่า “ โรงเรียนธรรมราชวิทยา” เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2500 โดยมีพระภัทรสารมุนี (สุจี กตสาโร) เป็นเจ้าของ พระครูวิชิตวินัยการ เป็นผู้จัดการ พระอินจันทร์ สีเหลือง เป็นครูใหญ่ จัดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี

นำเอาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจัดการศึกษา ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. หยุดวันพระ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์


อ่านต่อ
327

จำนวนนักเรียน


27

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ประจำ


6

ครูพิเศษ


12

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่


2

ฝึกประสบการณ์


ปฏิทินกิจกรรม


หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตฯ

14 ตุลาคม 2562

สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก

13-16 พฤศจิกายน 2562


ข่าวสารล่าสุดจาก Facebook Fanpage

5 วัน ที่ผ่านมา

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา

พิธีมอบทุนการศึกษาสามเณรนักเรียน
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา โรงเรียนต้นแบบ ในโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ของ มูลนิธิอาสาส่องทางสร้างชีวิต จังหวัดแพร่
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

ดูบน Facebook

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา

สามเณรพลายแก้ว แสนกือ เชิญชวนบวชเรียน (ภาษาม้ง)
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ต้นแบบในโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เปิดรับสมัครนักเรียน บวชเรียนฟรี ในปีการศึกษา 2563
#บวชฟรี #เรียนฟรี #ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย #สวัสดิการพร้อม
#แชร์แล้วได้บุญ #บวชกุลบุตรศาสนทายาท #สาธุ
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

ดูบน Facebook