เวลาเปิดทำการ

  • 08.00 น. - 16.00 น.

History of our school


โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา เดิมชื่อว่า “ โรงเรียนธรรมราชวิทยา” เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2500 โดยมีพระภัทรสารมุนี (สุจี กตสาโร) เป็นเจ้าของ พระครูวิชิตวินัยการ เป็นผู้จัดการ พระอินจันทร์ สีเหลือง เป็นครูใหญ่ จัดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี

นำเอาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจัดการศึกษา ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. หยุดวันพระ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์


อ่านต่อ
327

จำนวนนักเรียน


27

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ประจำ


6

ครูพิเศษ


12

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่


2

ฝึกประสบการณ์


ปฏิทินกิจกรรมข่าวสารล่าสุดจาก Facebook Fanpage

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา

พระเดชพระคุณพระราชเขมากรผู้จัดการและท่านอาจารย์พระครูวิจิตรปริยัตยาทร ผู้อำนวยการ มอบหมายให้พระมหานพณัช เขมานนฺโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้นำน้ำปานะและปัจจัยร่วมทำบุญกิจกรรมเข้ารุกขมูลปฎิบัติธรรมคณะสงฆ์ตำบลป่าแดงเขต1 ประจำปี2563 ณ สวนรุกขชาติ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

ดูบน Facebook

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา

พระเดชพระคุณพระราชเขมากรผู้จัดการและท่านอาจารย์พระครูวิจิตรปริยัตยาทร ผู้อำนวยการ มอบหมายให้พระมหานพณัช เขมานนฺโท รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ได้นำน้ำปานะและปัจจัยร่วมทำบุญกิจกรรมเข้ารุกขมูลปฎิบัติธรรมคณะสงฆ์ตำบลเหมืองหม้อ ประจำปี2563 ณ ฌาปนสถานบ้านกาซ้อง ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ ... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

ดูบน Facebook