เวลาเปิดทำการ

  • 08.00 น. - 16.00 น.

วันออกพรรษา

13 ตุลาคม 2562

History of our school


โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา เดิมชื่อว่า “ โรงเรียนธรรมราชวิทยา” เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2500 โดยมีพระภัทรสารมุนี (สุจี กตสาโร) เป็นเจ้าของ พระครูวิชิตวินัยการ เป็นผู้จัดการ พระอินจันทร์ สีเหลือง เป็นครูใหญ่ จัดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี

นำเอาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจัดการศึกษา ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. หยุดวันพระ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์


อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรม

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562

1-4 ตุลาคม 2562

สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี

7-10 ตุลาคม 2562

หยุดเทศกาลวันออกพรรษา

11-13 ตุลาคม 2562

หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตฯ

14 ตุลาคม 2562

สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก

13-16 พฤศจิกายน 2562


ข่าวสารล่าสุดจาก Facebook Fanpage

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา

พิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดแพร่
ณ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

ดูบน Facebook

1 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา

พิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดแพร่
ณ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

ดูบน Facebook
scan