เวลาเปิดทำการ

  • 08.00 น. - 16.00 น.

History of our school


โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา เดิมชื่อว่า “ โรงเรียนธรรมราชวิทยา” เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2500 โดยมีพระภัทรสารมุนี (สุจี กตสาโร) เป็นเจ้าของ พระครูวิชิตวินัยการ เป็นผู้จัดการ พระอินจันทร์ สีเหลือง เป็นครูใหญ่ จัดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี

นำเอาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจัดการศึกษา ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. หยุดวันพระ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์


อ่านต่อ
327

จำนวนนักเรียน


27

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ประจำ


6

ครูพิเศษ


12

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่


2

ฝึกประสบการณ์


ปฏิทินกิจกรรมข่าวสารล่าสุดจาก Facebook Fanpage

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา

ในนามคณะผู้บริหาร/ครู/เจ้าหน้าที่/และสามเณรนักเรียนทุกรูป
ขอบคุณรุ่นพี่ ที่เคยเรียนที่นี่ แล้วเชิญชวน เจ้านาย เพื่อนร่วมงาน ของนมถั่วเหลืองแบรนด์ ซังซัง ได้นำมาถวายไว้ให้ รุ่นน้องได้ฉันเป็นน้ำปานะ
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

ดูบน Facebook

2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา

ภาพหน้าปกของ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา ... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

ดูบน Facebook