เวลาเปิดทำการ

  • 08.00 น. - 16.00 น.

สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก

13-16 พฤศจิกายน 2562

History of our school


โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา เดิมชื่อว่า “ โรงเรียนธรรมราชวิทยา” เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2500 โดยมีพระภัทรสารมุนี (สุจี กตสาโร) เป็นเจ้าของ พระครูวิชิตวินัยการ เป็นผู้จัดการ พระอินจันทร์ สีเหลือง เป็นครูใหญ่ จัดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลี

นำเอาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมาจัดการศึกษา ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6 เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. หยุดวันพระ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์


อ่านต่อ
327

จำนวนนักเรียน


27

ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ประจำ


6

ครูพิเศษ


12

ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่


2

ฝึกประสบการณ์


ปฏิทินกิจกรรม


หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตฯ

14 ตุลาคม 2562

สอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก

13-16 พฤศจิกายน 2562


ข่าวสารล่าสุดจาก Facebook Fanpage

16 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา

คณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนสามเณรนักเรียน
ร่วมงานทำบุญ ของครอบครัวศิลปอวยชัย นำโดย คุณโยมเสาวลักษณ์ ศิลปอวยชัย ในฐานะ ยอดมหาอุบาสิกา ผู้ถวายข้าวสาร เดือน 1 กระสอบใหญ่ ตลอด 12 ปี ที่ผ่านมา เข้าปีที่ 13 ถือว่า เป็นหนึ่งที่โยมแม่พระ โยมแม่สามเณรอีกท่าน
อุทิศส่วนกุศลให้กับ นพ.ชาญชัย ศิลปอวยชัย เป็นปีที่ 2 ที่มาทำที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ขอบุญกุศลจงถึงดวงจิตวิญญาณ จงอยู่สำราญในภพภูมิที่สูงยิ่งขึ้นไปเทอญ สาธุๆๆ
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

ดูบน Facebook

1 วัน ที่ผ่านมา

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา

คณะผู้บริหาร/ครู/สามเณรนักเรียน และคณะกรรมการ ศรัทธาวัดฯลฯ
ช่วยกันเตรียมตัว เป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อรับสาธุชน คนบุญทั้งหลายที่จะมาร่วมงานบุญกินสลากหลวง เมืองแพร่ปี 2562
... ดูเพิ่มเติมดูน้อยลง

ดูบน Facebook